اول خبر | خبر امروز

قصد جسارت به هنرمندان را ندارم قطعاً هنرمندان لحن توام با طنز بنده را درک مي‌کنند

زمان دریافت خبر :
سيد رضا صالحي اميري معتقد است که هنرمندان بزرگترين سرمايه‌هاي اجتماعي محسوب مي‌شوند.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3272

دیگران چه می خوانند