اول خبر | خبر امروز

فتواي جديد وهابي ها درباره سگ!

زمان دریافت خبر :
يک مبلغ سلفي وهابي گفت: نظر شرع درباره کشتن سگها داراي جزييات و توضيحاتي است و شامل تمام سگها نمي شود.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4427

دیگران چه می خوانند