اول خبر | خبر امروز

فتواي جديد وهابي ها درباره سگ!

زمان دریافت خبر :
يک مبلغ سلفي وهابي گفت: نظر شرع درباره کشتن سگها داراي جزييات و توضيحاتي است و شامل تمام سگها نمي شود.

امروز پنج شنبه، 4 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5297

دیگران چه می خوانند