اول خبر | خبر امروز

رئيسي: اينکه در يک نقطه تعرفه نرسد ايجاد نگراني مي‌کند

زمان دریافت خبر :
کانديداي انتخابات رياست‌جمهوري گفت: اينکه در يک نقطه تعرفه نرسد ممکن است در کلان اتفاقي نيفتد اما در آن نقطه نگراني ايجاد مي‌شود.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4423

دیگران چه می خوانند