اول خبر | خبر امروز

رئيسي: اينکه در يک نقطه تعرفه نرسد ايجاد نگراني مي‌کند

زمان دریافت خبر :
کانديداي انتخابات رياست‌جمهوري گفت: اينکه در يک نقطه تعرفه نرسد ممکن است در کلان اتفاقي نيفتد اما در آن نقطه نگراني ايجاد مي‌شود.

امروز پنج شنبه، 4 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5297

دیگران چه می خوانند