اول خبر | خبر امروز

Emigrantes iran?es participan en presidenciales en 102 pa?ses

زمان دریافت خبر :
Los emigrantes iran?es a Asia, Europa y América acuden a los colegios electorales para depositar su voto en los comicios para elegir a su pr?ximo presidente.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4423

دیگران چه می خوانند