اول خبر | خبر امروز

Clérigo iran? pide a candidatos que abandonen rivalidad tras voto

زمان دریافت خبر :
Un clérigo iran? pide a los candidatos a la Presidencia iran? que dejen de lado las rivalidades y establezcan relaciones amistosas tras el proceso electoral.

امروز پنج شنبه، 4 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5297

دیگران چه می خوانند