اول خبر | خبر امروز

Clérigo iran? pide a candidatos que abandonen rivalidad tras voto

زمان دریافت خبر :
Un clérigo iran? pide a los candidatos a la Presidencia iran? que dejen de lado las rivalidades y establezcan relaciones amistosas tras el proceso electoral.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4423

دیگران چه می خوانند