اول خبر | خبر امروز

اولين قهرماني بارسلونا بسيار خاص بود

زمان دریافت خبر :
رونالد کومان، 25 سال بعد از پيروزي برابر سمپدوريا و قهرماني در ويمبلي در اين خصوص صحبت کرد.???????

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4430

دیگران چه می خوانند