اول خبر | خبر امروز

اولين قهرماني بارسلونا بسيار خاص بود

زمان دریافت خبر :
رونالد کومان، 25 سال بعد از پيروزي برابر سمپدوريا و قهرماني در ويمبلي در اين خصوص صحبت کرد.???????

امروز پنج شنبه، 4 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5297

دیگران چه می خوانند