اول خبر | خبر امروز

تمام مدارس استان تهران فردا تعطيل است

زمان دریافت خبر :
استاندار تهران گفت:‌ تمام مدارس استان تهران فردا تعطيل است.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند