اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

زمينه تسريع در راي گيري فراهم شود امروز يک جشن ملي براي کشور است

زمان دریافت خبر :
رئيس مجلس گفت: امروز يک جشن ملي براي کشور است و وزارت کشور نيز اقدامات لازم را براز امور انتخابات فراهم کرده است.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3273

دیگران چه می خوانند