اول خبر | خبر امروز

در اروپا مردم جريمه مي شوند اما باز راي نمي دهند

زمان دریافت خبر :
طيب نيا گفت: شهروند بودن يعني حق راي داشتن و اگر مردم در انتخابات شرکت مي کنند استفاده از حق مسلم آنهاست. عدم حضور در انتخابات به معناي محروم کردن خود از حق است.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3248

دیگران چه می خوانند