اول خبر | خبر امروز

تاکنون؛ شرکت حدود 30 ميليون نفر در انتخابات

زمان دریافت خبر :
تا ساعت 19:45 امروز حدود 30 ميليون نفر در انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا شرکت کردند.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند