اول خبر | خبر امروز

بار سنگين ، جرثقيل را سرنگون کرد

زمان دریافت خبر :
بار سنگين ، جرثقيل را سرنگون کرد يک جرثقيل در جريان عمليات ساختماني يک پل به دليل سنگيني باري که بلند کرده بود ، سرنگون شد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5713

دیگران چه می خوانند