اول خبر | خبر امروز

موعدِ تجلي دوباره هيبت عظيم ايران اسلامي

زمان دریافت خبر :
حوزه/ هر کس با هر سليقه اي که در انتخابات شرکت مي کند، بي گمان مدافع ايران و حامي نظامي است که خون هاي مطهر بسياري براي آن ريخته شده و امروز بي شک موعدِ تجلي دوباره هيبت عظيم ايران اسلامي در چشم جهانيان است.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5713

دیگران چه می خوانند