اول خبر | خبر امروز

حماسه حضور(1) هرمزگان + تصاوير

زمان دریافت خبر :
حماسه حضور(1) هرمزگان + تصاوير هرمزگاني هاي خونگرم بار ديگر با همدلي خود در پاي صندوق هاي راي حاضر شدند و با انداختن راي خود به درون صندوق ها مهر تاييد بر حمايت خود از اين نظام و انقلاب کوبيدند؛ امروز همه مردم آمده اند، زن و مرد، پير و جوان، پسر و دختر و هر کسي که دلش براي اين آب و خاک مي تپد.

امروز پنج شنبه، 4 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5297

دیگران چه می خوانند