اول خبر | خبر امروز

تمامي مدارس استان قزوين فردا تعطيل است

زمان دریافت خبر :
مديرکل آموزش و پرورش استان قزوين از تعطيلي مدارس استان قزوين در شيفت صبح و عصر خبر داد.

امروز دوشنبه، 8 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3668

دیگران چه می خوانند