اول خبر | خبر امروز

عروس چيني لباس عروسي‌اش را به خاطر عکس گرفتن آتش زد

زمان دریافت خبر :
امروزه عده‌اي از مردم حاضرند هر کاري بکنند تا يک عکس زيبا بگيرند و با اين انگيزه حتي برخي جان خود را نيز به خطر مي‌اندازند. در چين نيز يک عروس به خاطر گرفتن عکس زيبا، لباس عروسي خود را به آتش کشيد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5713

دیگران چه می خوانند