اول خبر | خبر امروز

آزادي، امنيت، رشد و آگاهي مردم موّلد يک انتخابات خوب است مي خواهند جامعه ما را گرفتار فرهنگ غربي کنند

زمان دریافت خبر :
حوزه/ خطيب جمعه قم گفت: انتخابات فصل مهم در تعيين سرنوشت کشور است و مردم سالاري ديني در انتخابات نهفته است، بطوريکه آزادي، امنيت، رشد و بالندگي عمومي و آگاهي مردم همه نشأت گرفته از يک انتخابات حداکثري و خوب است.

امروز پنج شنبه، 1 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2999

دیگران چه می خوانند