اول خبر | خبر امروز

انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر در سومين حرم اهل بيت(ع)

زمان دریافت خبر :
انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر در سومين حرم اهل بيت(ع) راي‌گيري براي انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراي شهر و روستا از ساعت 8 صبح جمعه بيست و نهم ارديبهشت به صورت همزمان در سراسر کشور در شيراز آغاز شد.

امروز پنج شنبه، 4 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5297

دیگران چه می خوانند