اول خبر | خبر امروز

خراسان شمالي بازهم لرزيد

زمان دریافت خبر :
خراسان شمالي بازهم لرزيد زلزله 3 و 2 دهم ريشتري روستاي يکه سعود خراسان شمالي را لرزاند.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5713

دیگران چه می خوانند