اول خبر | خبر امروز

آيت الله العظمي مظاهري رأي خود را به صندوق انداخت

زمان دریافت خبر :
حوزه/ حضرت آيت الله مظاهري در نخستين ساعت آغاز انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا رأي خود را در صندوق انداخت.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5713

دیگران چه می خوانند