اول خبر | خبر امروز

آيت الله العظمي سبحاني راي خود را به صندوق انداختند

زمان دریافت خبر :
حوزه/ حضرت آيت الله سبحاني در نخستين ساعت آغاز انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا رأي خود را در صندوق انداختند.

امروز پنج شنبه، 1 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3006

دیگران چه می خوانند