اول خبر | خبر امروز

انتخابات ايران نمادي از دموکراسي واقعي است انتخابات ايران همواره براي دنيا بهت آور بوده است

زمان دریافت خبر :
حوزه/ عضو شوراي عالي حوزه هاي علميه گفت: مردم امروز با حضور پرشور و با بصيرت خود به دنيا نشان دهند که همواره مصلحت نظام اسلامي و انقلاب را رعايت مي کنند و در راستاي حمايت از آرمان هاي امام و رهبري و شهدا حرکت مي کنند.

امروز پنج شنبه، 1 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3007

دیگران چه می خوانند