اول خبر | خبر امروز

تعطيلى معدن يورت گلستان تا زمان برقرارى ايمنى حادثه در معادن زغال سنگ طبيعى است

زمان دریافت خبر :
رئيس خانه معدن ايران از تعطيل بودن معدن يورت گلستان تا زمان تاييد شدن ايمنى اين معدن خبر داد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3060

دیگران چه می خوانند