اول خبر | خبر امروز

عکس اولين راي در انتخابات ايران به صندوق ريخته شد

زمان دریافت خبر :
انتخاب -گزارش ها از نيوزلند حاكي از صف بي سابقه دانشجويان ايراني براي راي دادن در دانشگاه ويكتورياي ويلينگتون است.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3060

دیگران چه می خوانند