اول خبر | خبر امروز

دعوت دكترمونسان ازساكنان و گردشگران جزيره كيش براي مشاركت گسترده در انتخابات

زمان دریافت خبر :
دكترمونسان ازساكنان و گردشگران جزيره كيش براي خلق حماسه ملي در 29 ارديبهشت و مشاركت فعالانه درانتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا دعوت كرد

امروز پنج شنبه، 1 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3028

دیگران چه می خوانند