اول خبر | خبر امروز

هيچكس نبايد روز جمعه پاي صندوق هاي راي غايب باشد

زمان دریافت خبر :
نماينده ولي فقيه دركاشان، گفت: همه ملت ايران بايد احساس كنند كه روز جمعه ?? ارديبهشت يك عمليات بزرگ سياسي است، بنابراين هيچ كسي نبايد روز جمعه پاي صندوق هاي راي غايب باشد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3901

دیگران چه می خوانند