اول خبر | خبر امروز

هيچكس نبايد روز جمعه پاي صندوق هاي راي غايب باشد

زمان دریافت خبر :
نماينده ولي فقيه دركاشان، گفت: همه ملت ايران بايد احساس كنند كه روز جمعه ?? ارديبهشت يك عمليات بزرگ سياسي است، بنابراين هيچ كسي نبايد روز جمعه پاي صندوق هاي راي غايب باشد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3054

دیگران چه می خوانند