اول خبر | خبر امروز

نيروگاه شماره 2 جزيره كيش گاز سوز شد

زمان دریافت خبر :
واحد 25 مگاواتي نيروگاه شماره 2 جزيره كيش وارد مدار بهره برداري با گاز شد

امروز پنج شنبه، 1 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3025

دیگران چه می خوانند