اول خبر | خبر امروز

نيروگاه شماره 2 جزيره كيش گاز سوز شد

زمان دریافت خبر :
واحد 25 مگاواتي نيروگاه شماره 2 جزيره كيش وارد مدار بهره برداري با گاز شد

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3902

دیگران چه می خوانند