اول خبر | خبر امروز

رييس ستاد انتخابات کشور: نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از مدار اخلاق و قانون خارج نشوند

زمان دریافت خبر :
رييس ستاد انتخابات کشور از نامزدها، ستادها، هواداران و احزاب خواست در جريان انتخابات مُرّ قانون را رعايت و در امر انتخابات به هيچ وجه از مدار اخلاق و قانون خارج نشوند.

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 697

دیگران چه می خوانند