اول خبر | خبر امروز

بازديد وزير فرنگ و ارشاد از کاخ جشنواره جهاني فجر

زمان دریافت خبر :
سيد رضا صالحي اميري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از کاخ جشنواره جهاني فجر در پرديس سينمايي چارسو بازديد کرد.به گزارش ايسنا، در اولين روز از برگزاري سي و پنجمين جشنواره جهاني فجر سيد رضا صالحي اميري وزير فرهنگ و ارشاد...

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 703

دیگران چه می خوانند