اول خبر | خبر امروز

فشار به شوراي نگهبان براي تاييد صلاحيت زاکاني

زمان دریافت خبر :
از شب گذشته که اسامي نامزدهاي تاييد شده دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري منتشر شده است؛ حاميان زاکاني درپي اعمال فشار بر اين شورا براي تاييد نامبرده هستند. شوراي نگهبان که دو روز پيش به نتيجه نهايي درباره نامزدهاي تاييد شده رسيده بود، روز گذشته نيز تا پيش از اعلام رسمي موضع خود از سوي ياران...

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند