اول خبر | خبر امروز

چهره ماندگار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران درگذشت

زمان دریافت خبر :
دکتر اسمعيل حاکمي والا، چهره ماندگار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران، دار فاني را وداع گفت.

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 713

دیگران چه می خوانند