اول خبر | خبر امروز

ايجاد فضاي رقابتي سالم با رعايت قانون و اخلاق

زمان دریافت خبر :
در مسير انتخابات 96 مهمترين راهکار براي داشتن يک فضاي رقابتي و سالم ، رعايت قانون و اخلاق است .

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 703

دیگران چه می خوانند