اول خبر | خبر امروز

Volkswagen to pay $2 8 billion over diesel emissions scandal

زمان دریافت خبر :
A judge on Friday ordered Volkswagen to pay a $2.8 billion criminal penalty in the United States for cheating on diesel emissions tests.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند