اول خبر | خبر امروز

حمايت از اسيران فلسطيني در کرانه باختري

زمان دریافت خبر :
فلسطينيان سراسر کرانه باختري در حمايت از اعتصاب غذاي اسيران فلسطيني راهپيمايي برگزار کردند.

امروز دوشنبه، 8 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 908

دیگران چه می خوانند