اول خبر | خبر امروز

4 دليلي که شما را پرخاشگر مي‌کند

زمان دریافت خبر :
مطالعه‌اي که بر روي ??? نفر از دانشجويان داشگاه ملي تايوان صورت گرفت، حاکي از آن است که افرادي که خوددرگيري دارند سريعا نسبت به رفتار ديگران پرخاشگري مي‌کنند.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 318

دیگران چه می خوانند