اول خبر | خبر امروز

4 دليلي که شما را پرخاشگر مي‌کند

زمان دریافت خبر :
مطالعه‌اي که بر روي ??? نفر از دانشجويان داشگاه ملي تايوان صورت گرفت، حاکي از آن است که افرادي که خوددرگيري دارند سريعا نسبت به رفتار ديگران پرخاشگري مي‌کنند.

امروز دوشنبه، 1 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7432

دیگران چه می خوانند