اول خبر | خبر امروز

ميل به رابطه زناشويي، چطوري کمترش کنم؟

زمان دریافت خبر :
از جمله راههاي پيشنهادي براي کاهش شهوت و اين است که انرژي خود را در فعاليتهاي پرتحرک ديگر و ورزش خرج کنيد. کمتر به اين مسائل فکر کنيد. فکرتان را درگير مسائل کاري و يا علمي کنيد.

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 694

دیگران چه می خوانند