اول خبر | خبر امروز

توافق براي آزادي ??? زنداني در سوريه

زمان دریافت خبر :
يکي از مسئولان گروه هاي مسلح در سوريه گفت که با دولت سوريه در مورد آزادي ??? زنداني به توافق رسيده اند.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند