اول خبر | خبر امروز

فرهنگ سازي لازم در جامعه براي درمان افسردگي

زمان دریافت خبر :
افسردگي يکي از شايع ترين بيماري ها در سطح جامعه است که لازم است به منظور حضور موثر فرد در جامعه و داشتن يک زندگي شاد حتما درمان شود. اما چرا تمايل افراد به درمان افسردگي پايين است؟ رئيس مرکز بهداشت شهرستان زنجان، محمود حريري اظهار داشت: ترس از برچسب خوردن يکي از مشکلاتي است که بر […]

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند