اول خبر | خبر امروز

عکس ناکام ماندن فرجام خواهي بارسلونا براي بخشش نيمار

زمان دریافت خبر :
با راي دادگاه حکميت ورزش، فرجام خواهي بارسلونا براي بخشش نيمار ناکام ماند و اين ستاره برزيلي در ال کلاسيکو غايب خواهد بود.

امروز دوشنبه، 1 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7432

دیگران چه می خوانند