اول خبر | خبر امروز

عکس ناکام ماندن فرجام خواهي بارسلونا براي بخشش نيمار

زمان دریافت خبر :
با راي دادگاه حکميت ورزش، فرجام خواهي بارسلونا براي بخشش نيمار ناکام ماند و اين ستاره برزيلي در ال کلاسيکو غايب خواهد بود.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 318

دیگران چه می خوانند