اول خبر | خبر امروز

خبر اشغال مجدد شهرک طيبه الامام کذب محض است جنگ رسانه اي تروريست ها براي تسکين ضربات سنگيني است که ديروز متحمل شدند

زمان دریافت خبر :
همزمان با موفقيت هاي ارتش سوريه، تروريست ها براي جبران شکست سنگين روز گذشته جنگ رسانه اي را در دستور کار قرار دادند و مدعي شدن در حملات معکوس توانستند شهرک طيبه الامام را دوباره تصرف کنند.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند