اول خبر | خبر امروز

Clérigo iran? llama a participaci?n masiva en presidenciales

زمان دریافت خبر :
El Imam del rezo del viernes de Teher?n llama al pueblo iran? a participar de forma masiva en las elecciones presidenciales para fortalecer al pa?s.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند