اول خبر | خبر امروز

مردم در ماه هاي آتي شيريني برجام را بهتر لمس مي کنند ورود ايران به بازار فرآورده هاي نفتي گرجستان

زمان دریافت خبر :
رئيس کميسيون اصل 44 و محيط کسب و کار اتاق ايران گفت: با رفع نگراني هاي سرمايه گذاران خارجي، شاهد اجرايي شدن قراردادهاي متعدد در حوزه هاي مختلف اقتصادي خواهيم بود و مردم در ماه هاي آينده شيريني برجام را بهتر لمس خواهند کرد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 675

دیگران چه می خوانند