اول خبر | خبر امروز

پدر نوروزي:مي خواستندهادي راکوچک کنند بزرگترشد عده اي ساخت وپاخت کردند

زمان دریافت خبر :

پدر زنده ياد هادي نوروزي راجع به اتفاقات جشن قهرماني پرسپوليس توضيحاتي داد و باشگاه را مقصر اصلي دانست.

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 708

دیگران چه می خوانند