اول خبر | خبر امروز

دانلود بازي کامپيوتر Animal Rivals نسخه DOGE

زمان دریافت خبر :
شاه Bryan بنابه يک اتفاق عجيب تاج و تخت را به ارث برده است. تمامي اين مسائل براي اين است که حيوانات نمي خواهند براي خودشان تصميمي بگيرند و همچنين تمي خواهند تا سياست را بياموزند و وارد زندگي خود کنند. اما مسئله اي به تازگي پيش آمد که باعث شد تا اين حيوانات به فکر فرو روند. هزينه صدا و سيماي عمومي بالا رفت و زندگي براي حيوانات سخت تر شد. اين مسئله باعث شد تا حيوانات به قانون مراجعه کنند و به ماده اي بر بخورند که با استفاده از آن مي توانند حاکم را به مبارزه دعوت کنند....

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6322

دیگران چه می خوانند