اول خبر | خبر امروز

حجتي: امسال سال ارزاني و فراواني ميوه است

زمان دریافت خبر :
معاون وزير جهاد کشاورزي در امور باغباني گفت: با توجه به بارندگي‌هاي اخير، خسارت محيطي گزارش نشده است و امسال وضع ميوه خوب است.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6322

دیگران چه می خوانند