اول خبر | خبر امروز

اما تورمن رييس هيات داوران بخش نوعي نگاه کن شد

زمان دریافت خبر :
اما تورمن، ستاره «داستان عامه‌پسند/ پالپ فيکشن» به عنوان رييس هيات داوران بخش نوعي نگاه کن برگزيده شد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4056

دیگران چه می خوانند