اول خبر | خبر امروز

دولت نبايد توقع بيجا از صدا و سيما داشته باشد اخبار دولت جنبه تبليغاتي پيدا نکند

زمان دریافت خبر :
کارشناس مسائل سياسي گفت: لازم نيست تمامي برنامه‌هاي دولت به صورت کامل و زنده پخش شود و صدا و سيما بايد در اين دوره ضوابط خاص و مشخصي را در نظر بگيرد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2385

دیگران چه می خوانند