اول خبر | خبر امروز

برخي با لغو پخش زنده مناظرات انتخاباتي فرصت انتخاب نامزد اصلح را از مردم مي‌گيرند

زمان دریافت خبر :
وي با بيان ايينکه برخي با لغو پخش زنده مناظرات انتخاباتي فرصت انتخاب نامزد اصلح را از مردم مي‌گيرند، ادامه داد: ملت حق دارد براي انتخاب اصلح با نامزدها بصورت مستقيم آشنا شود و پخش زنده مناظره‌ها اين بستر را محيا مي‌کند.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 679

دیگران چه می خوانند