اول خبر | خبر امروز

مخالفت سازمان منع گسترش تسليحات شيميايي با ايران و روسيه براي تحقيق درباره حادثه خان شيخون

زمان دریافت خبر :
سازمان منع گسترش تسليحات شيميايي پيشنهاد ايران و روسيه براي تحقيق درباره حادثه شيميايي در سوريه را رد کرد.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 665

دیگران چه می خوانند