اول خبر | خبر امروز

محسن رضايي: رد صلاحيت براي رياست‌جمهوري، رد صلاحيت براي ديگر مسئوليت‌ها نيست

زمان دریافت خبر :
دربين افرادي که صلاحيت آنها براي رياست جمهوري تاييد نشده، افراد شايسته براي مسئوليت‌هاي ديگر وجود دارند و ممکن است در آينده در مسئوليت‌هايي ديگر از آنها استفاده شود.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2366

دیگران چه می خوانند