اول خبر | خبر امروز

کاهش وثيقه تسهيلات بانکي براي متقاضيان خريد و ساخت شناور

زمان دریافت خبر :
مديرعامل صندوق توسعه صنايع دريايي کشور از کاهش ?? درصدي وثيقه دريافت تسهيلات بانکي براي متقاضيان خريد يا ساخت شناورهاي دريايي خبر داد.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 662

دیگران چه می خوانند